שיווק ופיתוח אזור תעשייה קצרין - החברה לפיתוח קצרין

שיווק ופיתוח אזור תעשיה

שטח אזור התעשייה: 1,350 דונם.

עלות פיתוח לדונם קרקע: 98,579 ₪ (עלות פיתוח לראש מגרש כוללת: תקשורת ופיתוח תשתיות).

אגרת בניה למועצה – 33.00 ש"ח למ"ר בנייה.

החל מתאריך 01.01.2014 לא נגבים היטלי אגרות ביוב ומים על ידי תאגיד 'התנור'.

החברה לפיתוח קצרין, אינה גובה תשלום עבור שירותיה ליזמים.