מעיין מיגון אש - החברה לפיתוח קצרין

שם איש קשר: מזי, מנהלת משרד

חיים קרואני -מנכ"ל וממונה בטיחות אש בכיר