אלטוס בר מסעדה - החברה לפיתוח קצרין

אלטוס בר מסעדה