גשר גולן-מרכז שרות לרכב - החברה לפיתוח קצרין

גשר גולן-מרכז שרות לרכב