שיש - החברה לפיתוח קצרין

שם איש קשר: ווג'די יוסוף