דפוס לפיד הגולן - החברה לפיתוח קצרין

שם איש קשר: ישראל זהבי