בניית תוספת קומת משרדים במרכז מסחרי איתן - החברה לפיתוח קצרין

בניית תוספת קומת משרדים במרכז מסחרי איתן