הקמת קרייה ממשלתית - החברה לפיתוח קצרין

הקמת קרייה ממשלתית