סלילת כבישים באזורים חדשים באזור התעשייה - החברה לפיתוח קצרין

סלילת כבישים באזורים חדשים באזור התעשייה