קאנטרי קלאב קצרין - החברה לפיתוח קצרין

קאנטרי קלאב קצרין